- -
Privacyverklaring
21-02-2022
Gegevensbescherming
BusinessGaming4IT (hierna BG4IT) gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG).
Wat is het doel van registratie van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd met het doel u identificeerbaar te maken als klant die gebruikt maakt van BG4IT. BG4IT kan aan de hand van uw registratiegegevens zien dat u klant bent en één of meer business games gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de BG4IT dienstverlening en u te begeleiden als klant bij het inzetten van de business game(s).
Hoe komt u in de gegevensbestanden van BG4IT terecht?
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd doordat u zichzelf registreert of dat, in onderling overleg, BG4IT dit voor u doet.
Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
Bij registratie worden de volgende klantgegevens vastgelegd: naam van organisatie, voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. De door u verstrekte gegevens worden geautomatiseerd verwerkt. Verwijderen of aanpassen van uw gegevens vindt uitsluitend plaats op uw verzoek, telefonisch of via e-mail.
Wie maken gebruik van uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en begeleiden tijdens het gebruik van de business game door BG4IT of haar subverwerker. De gegevens worden niet gedeeld met derden. BG4IT houdt zich aan de CAN-SPAM act.
Waarvoor kunt u worden benaderd?
Door uw vermelding kan eventueel contact met u worden opgenomen door BG4IT of haar subverwerker met betrekking tot uw deelname aan de business game.
Voordelen
Uw registratie geeft u toegang tot de communicatiemogelijkheden binnen de business game waaraan u deelneemt. BG4IT biedt begeleiding bij het gebruik van de business game op de momenten dat u ondersteuning vraagt of nodig heeft.
Toestemming
Met uw registratie in de business game geeft u aan dat u door BG4IT of haar subverwerker mag worden benaderd. In het kader van de AVG dient u voor registratie toestemming te geven. Uitsluitend met uw toestemming kunt u in de business game worden geregistreerd. Op de website van BG4IT kunt u de toestemming regelen. Indien u registratie weigert, dan kunt u niet deelnemen aan de business game.
Recht op inzage, correctie, verwijdering en kopie
U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien via de Teams pagina of via BG4IT. Wilt u de gegevens verwijderen of wilt u een kopie van uw gegevens ontvangen, neem dan contact op met BG4IT.
Bewaartermijn van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard gedurende twee jaar na deelname. Hierna worden de gegevens permanent verwijderd.
Beveiliging
BG4IT heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde kennisneming en verlies. Websites zijn zo veel mogelijk beveiligd met een beveiligingscertificaat. Uw persoonsgegevens worden beveiligd met een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord.
Wijzigingen
BG4IT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van het privacy beleid.
Klachtrecht BG4IT
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met BG4IT.
Klachtrecht Autoriteit Persoonsgegevens
Als u niet tevreden bent over de reactie, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor een formulier invullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Voor vragen naar aanleiding van het privacy beleid kunt u contact opnemen via de contactpagina op de website van BusinessGaming4IT.
BusinessGaming4IT
Langestraat 114 1211 HB Hilversum Tel: +31 (0)6 53372153 E-mail: BusinessGaming4it